Sex kamerki

Regulamin

Klauzule

Zmodyfikowano: Luty 16, 2024

Klauzula: www.campornochat.com - Zawartość

Warunki tej umowy („Umowa”) określają relację między tobą (jako Gościem i / lub Członkiem) i w zależności od twojego kraju / miejsca zamieszkania - jeśli zostało zidentyfikowane jako USA - JWS Americas S.à r.l. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą luksemburskiemu prawu i zarejestrowaną pod adresem Avenue John F. Kennedy 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem 249.539 lub - jeśli twoje miejsce zamieszkania zostało zidentyfikowane jako każdy inny kraj poza USA - JWS International S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą luksemburskiemu prawu i zarejestrowaną pod adresem Avenue John F. Kennedy 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem 249.566 (JWS Americas S.à r.l. lub JWS International S.à r.l. odtąd nazywane „Zarządcą Strony”). W niniejszej Umowie "www.campornochat.com" w zależności od kontekstu odnosi się do Zarządcy Strony lub do strony www.campornochat.com przez niego obsługiwanej.

Definicje
 • Członek/Klient/Subskrybent - Gość, który zapisał się do usług na stronie.
 • Gość - Odwiedzający, który wchodzi na i/lub odwiedza stronę www.campornochat.com bez rejestracji na stronie.
 • Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP)/ Wykonawca/Model - Osoba fizyczna w wieku powyżej 18 (lub 21) lat, zależnie od wymiaru sprawiedliwości, która daje pokazy, czatuje lub komunikuje się z Członkami i Odwiedzającymi stronę.
 • Balans Kredytów - Na www.campornochat.com Członkowie mają możliwość zakupu Kredytów by płacić za usługi premium, poprzez zakup pakietów. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez nasze procesory płatności, a zakupione kredyty pojawiają się na koncie Członka jako balans.
 • Darmowy Czat - Nieograniczona możliwość by współdziałać z Dorosłymi Dostawcami Usług w formie pisanych na ekranie wiadomości tekstowych.
 • Czat Prywatny - Na Czacie Prywatnym Członkowie mają możliwość do pisania lub nawet mówienia (komunikacja głosowa) z ASP twarzą w twarz w odróżnieniu od pozostałych członków.

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

 1. www.campornochat.com jest interaktywną stroną internetową dla dorosłych (zawierającą nagie i nie nagie treści erotyczne i seksualne). Z tego powodu dostęp do strony jest zakazany dla osób nieletnich. Dostęp do www.campornochat.com nie jest również zalecany dla osób, które mogą być wrażliwe na treści erotyczne, a każdy ewentualny dostęp do www.campornochat.com przez takie osoby odbywa się na ich wyłączną odpowiedzialność.
 2. Pokazy dla dorosłych przedstawiane na stronie są tworzone przez kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia, przebywających na terenie całego świata, którzy są określeni jako Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP).
 3. Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP) rozmawiają i prowadzą pokazy na żywo przed kamerami, dla subskrybentów z całego świata, którzy wybierają ich na podstawie ich pokazów, obrazów, filmów offline (migawek) i płatnych filmów.
 4. www.campornochat.com skupia Dostawców Usług dla Dorosłych w kilku różnych kategoriach, które mogą się okresowo zmieniać. Należy jednak pamiętać o poniższych:
  1. W kategorii Gorącego Flirtu nagość lub prowokacyjnie seksualne zachowania są zabronione na darmowym czacie. Na prywatnym czacie Modelki(-le) same(-i) decydują, co chcą robić i pokazać.
  2. W kategorii "Bratnia dusza" (i wszystkich jej podkategoriach, np. Taniec itp.) Modelki(-le) nie mogą dostarczać żadnych jednoznacznie seksualnych treści, niezależnie od ich formy - ani pisemnej, ani obrazów czy nadawania na żywo. Tematyka czatu jest określona nazwą kategorii.
  3. We wszystkich innych kategoriach możesz prosić o erotyczny nagi pokaz podczas prywatnego czatu, uwzględniając zgody udzielone przez konkretną(-ego) Modelkę(-la) w jej/jego ustawieniach. Zgodnie z generalną zasadą modele nie mają prawa przekazywać nagości ani żadnej innej erotycznej treści w strefie Darmowego Czatu.
 5. www.campornochat.com używa dwóch najpopularniejszych przemysłowych standardów technologicznych na swoich stronach w celu dostarczenia perfekcyjnie dostosowanej zawartości oraz najlepszego dostępnego komfortu użytkowania. Na www.campornochat.com subskrybent jest Królem!

Klauzula: www.campornochat.com - Usługi i gwarancje

 1. www.campornochat.com jest podzielona na specifyczne strefy, w których dostarcza darmowe i płatne usługi Pokazów dla Dorosłych. www.campornochat.com stara się dostarczać ciagle nowych usług by sprostać wymaganiom subskrybentów.
 2. Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.
 3. Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że www.campornochat.com wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.
 4. www.campornochat.com nie udziela żadnych gwarancji ani przedstawicielstwa, w zakresie zezwalającym na to przez prawo, w zakresie informacji, usług lub produktów dostarczanych poprzez lub w związku z usługą. Subskrybenci oraz Goście korzystają z usługi na swoją własną odpowiedzialność.
 5. www.campornochat.com stara się przez cały czas dostarczać każdemu z subskrybentów najlepszą zawartość i usługi. Jakkolwiek nie daje to gwarancji dopasowania w żadnym celu ani braku rezultatów w używaniu zawartości w rozumieniu ich poprawności, dokładności, czasowości czy odpowiedzialności.
 6. Ani www.campornochat.com, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję, lub dostarczanie usługi nie jest odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do, użytkowania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczanych przez lub poprzez www.campornochat.com, bez uszczerbku na warunkach ustalonych poniżej w obecnej Umowie.
 7. Po wyraźnej zgodzie klienta (e-mailem lub przez czat), Zespół Obsługi Klienta www.campornochat.com zaaranżuje zdalnie sterowaną sesję, aby uzyskać dostęp do komputera klienta i rozwiązać problemy techniczne lub znaleźć źródło błędu dzięki informacjom w systemie.

  Wyrażając zgodę na "sesję zdalnego sterowania", klient zobowiązuje się i zgadza się odstąpić od wszelkich potencjalnych działań prawnych przeciwko www.campornochat.com oraz jej pracownikom w związku z tą sesją.
 8. Jeśli Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) jest oznaczony jako "Ekskluzywny Model dostępny na www.campornochat.com”, oznacza to, że ASP ma umowę na wyłączność podpisaną pośrednio lub bezpośrednio z Zarządcą Strony. Ten Dostawca może być dostępny wyłącznie na www.campornochat.com i innych stronach, którymi zarządza Zarządca Strony.

Klauzula: www.campornochat.com - Pryncypia

 1. www.campornochat.com nie ma na celu wspierania niemoralnego działania, dlatego przyjęto tak radykalne zasady.
 2. Jako Członek Platynowy Sponsor Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) oraz członek Restricted to Adults Association (RTA), jak i członek ternet Content Rating Association (ICRA), www.campornochat.com jest zobowiązane do ochrony nieletnich.
 3. Usługi www.campornochat.com są dostępne wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach). Dlatego żadne treści erotyczne nie są dostępne dla osób nieletnich.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach) nie są również dopuszczone go bycia Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Konsekwentnie wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) byli w wieku 18 lat lub wyższym (21 w niektórych regionach) w momencie fotografowania, a ich dokumenty potwierdzające wiek są w posiadaniu kustosza danych. Pod żadnych pozorem www.campornochat.com nie przedstawia Dostarczycieli Usług dla Dorosłych jako dzieci.
 5. Wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) muszą spełnić trzy podstawowe wymagania:
  1. podpisanie umowy, osobiste potwierdzenie danych osobowych i dostarczenie potwierdzenia wieku;
  2. przedstawienie zeskanowanej kopii dowodu osobistego;
  3. dostarczenie zdjęcia Dostarczyciela Usług dla Dorosłych, trzymającego swój dowód osobisty przy twarzy.
 6. Konta Dorosłych Dostawców Usług (ASP) zostają natychmiast i nieodwołalnie zawieszone jeżeli złamią oni/one zasady www.campornochat.com
 7. Na www.campornochat.com obowiązuje polityka zero tolerancji dla pornografii dziecięcej (pisanej lub obrazowej). W przypadku najmniejszego podejrzenia, podejrzane konto jest natychmiast i stale blokowane i powiadamiane są odpowiednie służby.
 8. www.campornochat.com rezerwuje prawo do natychmiastowego i stałego zawieszenia w przypadku kiedy nazwa występującej osoby jest obraźliwa, odnosi się do dzieci lub w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.

Klauzula: www.campornochat.com - Subskrybenci

 1. By zostać subskrybentem www.campornochat.com jest konieczne ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi subskrybenta.
 2. Przez rejestrację na www.campornochat.com i akceptację tej Umowy, Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na pobieranie usług z tej strony podczas okresu karencji, a także przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawo do jakiegokolwiek prawa wypowiedzenia/anulowania w odniesieniu do korzystania z tych usług. Powyższa zgoda została uzyskana w zgodzie z Dyrektywą o Prawach Konsumenta (2011/83/EC) z 25 października 2011, zastąpioną w Luksemburgu Prawem z 2 kwietnia 2014.
 3. Rejestrując się na www.campornochat.com i akceptując tę Umowę, subskrybent zgadza się na bezzwłoczne poniesienie wszystkich kosztów obrony i nie działanie na szkodę www.campornochat.com jej pracowników, dyrektorów, osób powiązanych z nią, prawników, współposiadaczy praw, kierowników, członków, agentów i innych osób zatrudnionych, poprzez nie powodowanie żadnych strat, odpowiedzialności ani kosztów (włączając w to rozsądne opłaty prawne) podniesione przez strony trzecie, a powstałe w skutek lub w powiązaniu z ich zachowaniami, oświadczeniami lub akcjami, jak również jako efekt złamania któregokolwiek z praw lub zasad / obietnic zawartych tutaj, jak i w skutek bezprawnych działań w zakresie tej umowy.
 4. Jeśli Subskrybent zachowa się w niedozwolony sposób lub naruszy zasady obowiązującej umowy, www.campornochat.com ma prawo do skasowania jego konta oraz powiązanych z nim treści bez powiadamiania o tym.www.campornochat.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty w wyniku takiego rozwiązania ani nie przyznaje odszkodowania ani zwrotu pieniędzy. www.campornochat.com ma prawo zawiesić konto (-a) Członka (-ów) i samych Członków i / lub niezależnie skasować konto (-a) Członka (-ów) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli www.campornochat.com uważa, że Członek nie spełnia lub nie spełnił wymagań określonych w niniejszych Warunkach. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z powodu jej naruszenia, niedozwolonego zachowania lub podejrzenia, że Członek nie spełnił wymagań określonych w niniejszych Warunkach, www.campornochat.com będzie uprawnione do samodzielnej blokady powiązanych kart kredytowych i/lub środków płatniczych (bezterminowo) powiązanych z kontem Członka - tj. blokada nastąpi, gdy okoliczności uzasadniają takie rozwiązanie.
 5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wejścia Gościa na stronę www.campornochat.com i/lub rejestracji Subskrybenta na www.campornochat.com i akceptacji tej umowy, i pozostaje w mocy do czasu należytego rozwiązania przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodności z warunkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.

Klauzula: www.campornochat.com - Opłaty, Zwroty Kredytów, Zwroty i Bezprawne Zachowania

 1. Subskrybenci mogą zamawiać pakiety kredytów do wydania w dostępnych strefach Pokazów dla Dorosłych; jakkolwiek wybór usługi musi być przeprowadzony przez Subskrybenta w korenspondencji z zawartością, ceną i oznaczeniami płatności dostępnymi na stronie.
 2. Rozmowy tekstowe z ubranym Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) są darmowe, ale jeżeli subskrybent chce uzyskać dostęp do pełnego zakresu usług (włączając w to rozebranych Dostawców Usług dla Dorosłych – ASP i pokazy prywatne) musi on/a kliknąć na przycisk “Pokaz Prywatny z tym Wykonawcą” i od tego momentu pozostać w pokoju rozmów wideo z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) wchodząc w tryb prywatny, gdzie zakupione kredyty są używane w naliczeniu sekundowym. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Dostawca Usług dla Dorosłych ma prawo tymczasowo ograniczyć funkcję darmowego czatu tekstowego dla subskrybentów, którzy nie kupili jeszcze pakietu kredytów.
 3. Subskrybenci mogą używać opcji Szybki Zakup podczas pokazów prywatnych z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Użycie tej funkcji pozwala Subskrybentowi natychmiast i manualnie zwiększyć swój bilans kredytów za pomocą wybranego pakietu bez przerywania pokazu.
 4. Subskrybenci mogą także używać opcji SmartBuy, by cieszyć się pokazami prywatnymi bez przeszkód. Funkcja pozwala na automatyczne uzupełnienie stanu konta Subskrybenta za każdym razem, gdy spada on poniżej 7 kredytów. Domyślnie opcja SmartBuy dokonuje zakupu 27.99 pakietu, jednakże użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej kwoty SmartBuy.
 5. Subskrybenci są informowani o danym auto-zakupie za każdym razem, gdy on wystąpi, poprzez automatyczne powiadomienie email i mogą dezaktywować funkcję w Ustawieniach swojego Konta.
 6. Jeżeli transakcja została odrzucona przez bank, funkcja SmartBuy zostanie automatycznie dezaktywowana. Po dokonaniu udanego zakupu przez członka, funkcja SmartBuy zostanie znowu aktywowana.
 7. Użycie wybranej opcji spowoduje obciążenie metodą płatności wybraną przez Subskrybenta.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that www.campornochat.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. Aby uzyskać informacje o rozliczeniach oraz pomoc, napisz w odpowiednie miejsce w zależności, na której stronie jesteś zarejestrowany(-a) i kto jest Zarządcą Stron. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale 13 poniżej.
 10. Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 11. www.campornochat.com nie bierze odpowiedzialności za żadne problemy powstałe poza www.campornochat.com.
 12. Wszystkie skargi muszą być złożone w ciągu 24 godzin od pojawienia się problemu do Obsługi Klienta www.campornochat.com. W celu dostarczenia pełnej obsługi i zachowania prawidłowości procedur, prawo do złożenia skargi po terminie 24 godzin zachowują jedynie sprawy najważniejsze.
 13. www.campornochat.com - Obsługa Klienta może kiedy to konieczne, ostrożnie sprawdzić raporty i inne dane w swoim posiadaniu, zgodnie z dobrem rozstrzyganej sprawy.
 14. Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą 4.2 obecnej Umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. Niektóre ze zwrotów są jednak możliwe na podstawie warunków określonych w poniższych klauzulach.
 15. www.campornochat.com zwróci kredyty / da rekompensatę w kwocie proporcjonalnej do zapłaconej ceny i zgłoszonego problemu, jeśli Członek stracił kredyty z powodu błędu www.campornochat.com lub jeśli Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) w kategorii "Tylko Nagość" wyraźnie i definitywnie odmawia dostarczenia erotycznych treści. www.campornochat.com oceni sytuację i zadecyduje, czy żądanie klienta jest uzasadnione, oraz czy należy mu się jakakolwiek rekompensata/zwrot kredytów. Modelki(-le) w kategorii Gorący Flirt mogą same(-i) wybierać stopień erotycznych treści w pokazach prywatnych. Jednakże nie mają prawa składać fałszywych obietnic, których później nie chcą spełnić. Modelki tej kategorii nie mają obowiązku przedstawiać erotycznych treści, ale podczas pokazu prywatnego mają do tego prawo.

  Podlegając niniejszym warunkom i zasadom, Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że gdy jest określony mianem Pierwszego Członka (jak zostało to zdefiniowane poniżej), powinien jak najwcześniej jasno wypowiedzieć i/lub powtórzyć jakąkolwiek konkretną prośbę w kierunku Dostawcy Usług dla Dorosłych ("ASP") na czacie pokazu, jeśli nie spełnia on jego/jej oczekiwań. Jednocześnie Pierwszy Członek powinien dać odpowiednią ilość czasu Dostawcy Usług dla Dorosłych na wykonanie tej prośby. Roszczenia Subskrybenta o zwrot pieniędzy uzasadnione niespełnionymi poleceń nie zostaną uznane, jeśli Subskrybent (jako Pierwszy Członek zdefiniowany poniżej) nie zastosuje się do powyższego zalecenia.

  Subskrybenci powinni także przyjąć do wiadomości, że gdy dołączają oni do już trwającego Pokazu Prywatnego, rozpoczętego przez innego subskrybenta (określonego mianem "Pierwszego Członka"), stają się oni "Kolejnymi Członkami" i zostają uznani za biernych uczestników w takim wymiarze, że dostawcy usług/Modelki mają obowiązek spełniać wyłącznie prośby Pierwszego Członka. W takich przypadkach, Kolejnemu Członkowi nie należy się żadna rekompensata ani zwrot płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi usterka www.campornochat.com, mogąca zostać odpowiednio pokazana przez Kolejnych Członków.

  Poza prywatnym czatem, Subskrybenci mogą także kontaktować się z Dostawcami Usług dla Dorosłych ("ASP") za pośrednictwem wiadomości offline czatu, lub gdy ASP jest dostępny poprzez rozmowę wideo/głosową. Prosimy pamiętać, że Subskrybenci nie mogą prosić ASP o konkretne rzeczy podczas połączenia głosowego lub wideo.
 16. Ze względu na system płatności stosowany przez Zarządcę Strony i zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności oraz jeśli spełnione zostaną kryteria zwrotu gotówki, zwrócona będzie kwota pierwotnie zapłacona przy zakupie danego pakietu kredytów, pod warunkiem, że kredyty nie zostały wykorzystane ani zużyte, nawet częściowo. Nie jest zatem możliwy częściowy zwrot gotówki za zakupione pakiety kredytów. Jeśli kredyty z pakietu są nawet częściowo wykorzystane (w tym kredyty w nagrodę), zwrot może zostać zrealizowany tylko w formie kredytów (a nie gotówki) do wysokości wcześniejszego salda kredytów (z zastrzeżeniem warunków kwalifikacji). Zwroty środków pieniężnych spełniające wymagania będą przetwarzane przy użyciu tej samej metody płatności użytej przy zakupie pakietu kredytów, za który zażądano zwrotu. W wyniku zwrotu gotówki odpowiednia kwota kredytów zostanie odjęta od salda twojego konta. Użytkownik powinien być świadomy, że niektóre metody płatności nie pozwalają na zwrot pieniędzy ze względu na ich ograniczenia techniczne.
 17. Kwoty wydane na powiązane usługi np. bilety na VIP Show, Kup Moje Treści, Tipy, Niespodzianki, Sneak Peek, Snapshoyt, Messenger, wiadomości offline / prywatne, rozmowy wideo/głosowe, Koszyk Drobiazgów i / lub subskrypcje MyStory nie podlegają zwrotom / rekompensatom. Snapshoty Wykonawcy pozostają widoczne dopóki konto Wykonawcy jest aktywne i / lub nie zostało zamknięte na stronie internetowej. Należy pamiętać, że wszystkie Free Peeki wygasają po 168 godzinach od dnia i godziny ostatniego rachunku wystawionego przez Zarządcę Strony.
 18. Niezależnie od powyższego, www.campornochat.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek Gościa/Subskrybenta, lub za nie wykonanie pokazu, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, albo uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, zmianę lub wykorzystanie dokumentacji, zarówno na mocy umowy lub teorii deliktowej jak i jakiejkolwiek innej przyczyny działania, dla każdej kwoty powyżej kwoty zapłaconej przez Abonenta stronie www.campornochat.com.
 19. W żadnym wypadku, włączając w to bez limitacji, zaniedbanie, www.campornochat.com ani nikt powiązany nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, konsekwentne lub wynikowe szkody będące rezultatem użycia lub zaprzestania użycia usługi, z wyłączeniem zasad opisanych w poprzednich klauzulach.
 20. Strona i wszystkie jej funkcje muszą być używane przez cały czas zgodnie z ich celem i przeznaczeniem. Wszelkie nieuczciwe zachowania, działania czy ruchy, w tym próba(-y), w tym zwłaszcza obchodzenie obowiązujących zasad (pisemnych lub dorozumianych) mogą prowadzić do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta Członka. Należy pamiętać, że Zarządca Strony jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań na podstawie wniosków wyciągniętych z poszlak lub prawdziwych informacji uzyskanych dzięki monitorowaniu strony internetowej lub w inny, zgodny z prawem, sposób. Należy zwłaszcza pamiętać, że utworzenie kilku kont przez tego samego użytkownika, aby oddać więcej głosów i wpłynąć (lub próbować wpłynąć) na wyniki gry dla Modelek i Modeli KONKURS (AWARDS) również podlega karze i może skutkować zamknięciem każdego z kont na www.campornochat.com. Przypadki nieuczciwych zachowań związanych z transakcjami online są uważane za szczególnie ważne. Mogą być one przekazywane zewnętrznym dostawcom usług w ramach obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 21. www.campornochat.com ma prawo użycia wszystkich dostępnych informacji będących w jej posiadaniu w każdej formie postępowania prawnego. Włączając w to, z prawem rozszerzenia, historii przeglądarki, adresów IP i mailowych i wszystkich innych sprawdzalnych aktywności. Podczas takiego dochodzenia www.campornochat.com ma prawo zaangażować inne, profesjonalne organy dochodzeniowe i współdzielić z nimi takie informacje w celu wypełnienia wymagań prawnych, w dochodzeniu swoich praw jak i praw Klientów. Subskrybent odpowiada za koszty dochodzenia lub inne koszty powiązane z każdą fałszywą operacją.
 22. www.campornochat.com gwarantuje pełną współpracę z organami prawnymi do spraw nieuczciwych transakcji i innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej i reaguje na wezwania i nakazy sądowe. Z tego powodu abonenci mogą korzystać tylko ze swoich własnych metod płatności na naszych stronach internetowych.
 23. Proszę przyjąć do wiadomości, że www.campornochat.com rezerwuje prawo do zaokrąglenia płatności wypłacanych jako zwrot / rekompensata, i dlatego www.campornochat.com jest zobowiązana do dokonywania zaokrągleń.
 24. Pamiętaj, że jeśli bycie nowym użytkownikiem jest warunkiem otrzymania określonej nagrody, to rejestracja nowego konta na stronie www.campornochat.com nie jest uważana za "nowego użytkownika". Bonusy / Darmowe Kredyty są dostępne tylko raz na nowe zakupy użytkownika zarejestrowanego po raz pierwszy na dowolnej z witryn obsługiwanych przez Zarządcę Strony. Kredyty lub inne nagrody nie są dostępne przy zakupach CCBill i przez telefon. Nagrody nie są częścią zakupionego pakietu kredytów, a zatem NIE MOŻNA ich zwrócić po ich wydaniu / wykorzystaniu na naszej stronie internetowej.
 25. Należy pamiętać, że jednorazowa oferta promocyjna obejmująca dowolny pakiet kredytów jest ważna tylko raz dla obecnego lub nowego użytkownika (w zależności od przypadku), niezależnie ile zarejestrowanych kont (istniejących i / lub nowo utworzonych) tenże użytkownik może mieć, a także niezależnie od jakichkolwiek prób omijania tej zasady. W takim wypadku zakup zostanie przetworzony bez zniżki, a liczba kredytów będzie ograniczona do liczby bez promocji. Należy również pamiętać, że ani promocyjne kredyty, ani kredyty z kont, na których są promocyjne kredyty, nie mogą zostać przeniesione na żadne inne konto użytkownika lub Członka. Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu należy podkreślić, że promocja (-e) i powiązane z nią promocyjne kredyty nie mogą być stosowane / nie są dostępne dla użytkowników korzystających z którejkolwiek z następujących metod płatności: Zapłać przez telefon, Zapłać kartą upominkową, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty i Boleto, oraz dla tych członków, którzy wybierają lub akceptują przetwarzanie swoich płatności przez CCBill. Uwaga: w trakcie promocji pakiety większe niż 157.99 kredytów będą dawały te same korzyści i / lub tyle samo dodatkowych kredytów (w zależności od przypadku) ile pakiet 157.99 kredytów.
 26. Nowi subskrybenci mogą zweryfikować swoją kartę kredytową drobną transakcją, za którą mają prawo do 9.99 promocyjnych kredytów. Kwota transakcji weryfikacyjnej zostanie natychmiast zwrócona posiadaczowi karty kredytowej. Powyższe promocyjne kredyty nie są dostępne dla tych użytkowników, którzy są już członkami www.campornochat.com lub jakiejkolwiek innej strony obsługiwanej przez Zarządcę Strony.
 27. Wszystkie waluty i szczegóły transakcji są włączone w pokazanej cenie pakietu kredytów. www.campornochat.com rezerwuje sobie prawo do modyfikacji cen związanej z fluktuacją różnicy kursu walut.
 28. Pamiętaj, że niewłaściwe użycie karty płatniczej i / lub negatywna weryfikacja adresu e-mail może prowadzić do rozwiązania niniejszej umowy z użytkownikiem przez Zarządcę Strony. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kredyty są przeliczane na punkty w cotygodniowym konkursie Awards dla Modelek(-li), tylko jeśli były zakupione przez jedno konto Członka.
 29. Zgodnie z zasadami programu Club Elite, jak zdefiniowano na odrębnej stronie konta Abonenta, Abonenci otrzymują punkty Club Elite tylko po wykorzystaniu kredytów. Wydane kredyty podlegające zwrotom lub rekompensacie nie zwiększają punktów lojalnościowych Club Elite. Dla każdej rangi ustalony jest codzienny spadek punktacji Club Elite. Ma on miejsce każdego dnia, niezależnie od twojej aktywności na stronie. Prosimy pamiętać, że punktów poziomu nie można przenosić ani udostępniać pomiędzy kontami Abonentów, nawet jeśli są to konta należące do jednej osoby. Wraz z zamknięciem konta Abonenta, wszystkie punkty lojalnościowe Club Elite zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w programie Club Elite, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Klienta. Akceptując tę Umowę, Abonenci oświadczają, że przeczytali i zrozumieli zasady oraz warunki programu Club Elite.
 30. Każdy Członek uczestniczy w programie Club Elite, rejestrując się na www.campornochat.com. W ramach programu Club Elite, Członkowie otrzymują punkty na podstawie kredytów wydanych przez nich w danym miesiącu. Im więcej punktów zgromadzą, tym lepszą rangę Club Elite osiągną, więc zwykły Członek może stać się Casanovą (Ranga VI. - sprawdź tutaj). Do każdej rangi przypisany jest mnożnik, który pomaga Członkom zgromadzić więcej punktów Club Elite.
 31. Członek osiąga wyższą rangę pod warunkiem zgromadzenia potrzebnej ilości punktów w danym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie liczba punktów przekraczająca limit dla osiągnięcia danej rangi zostanie przeniesiona do następnego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie inne punkty poziomu zostaną wyzerowane i utracone pierwszego dnia nowego miesiąca. Prosimy pamiętać, że punktacja obniża się każdego dnia niezależnie od twojej codziennej aktywności, a stopień spadku jest odmienny dla każdej rangi.
 32. Członkowie mogą w każdym momencie zmienić Ustawienia dotyczące udostępniania swoich rang Club Elite innym Członkom lub Wykonawcom. Każdy Członek może zrezygnować z uczestnictwa w Club Elite wysyłając odpowiednią prośbę do Zespołu Obsługi Klienta.
 33. Po zapłaceniu za wideo lub album na stronie Wykonawcy, dana treść będzie dla ciebie widoczna przez 90 dni. Prosimy pamiętać, że nawet w ciągu tych 90 dni Wykonawca ma prawo zmienić tę zawartość w każdym momencie. Jeżeli konto Wykonawcy zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, jego/jej zawartość nie będzie już dostępna na www.campornochat.com.
 34. Członek, który wyda łącznie najwięcej kredytów na Niespodzianki dla Wykonawcy na darmowym czacie, licząc od ostatniego resetu, otrzyma tytuł „Króla czatu” na 24 godziny, pod warunkiem, że inny Członek nie da więcej Niespodzianek-kredytów na tym samym czacie w tym samym okresie. Tytuł „Króla czatu” nie wiąże się z innymi korzyściami i dotyczy tylko bezpłatnego czatu.
 35. Właściciel strony może ogłosić czasem program zaproszeń, a jeżeli taki program już trwa, będą obowiązywać poniższe zasady:

  Jeśli kiedykolwiek kupiłeś pakiet kredytów o wartości co najmniej 17,99 kredytów, możesz wziąć udział w naszym programie zaproszeń, korzystając tego samego konta użytkownika i polecić www.campornochat.com swoim znajomym na poniżej opisanych warunkach. Należy pamiętać, że zapraszając na naszą stronę internetową, udostępnisz nam dane osobowe swoich znajomych. Takie informacje mogą być udostępniane wyłącznie na zasadach opisanych na stronie głównej programu zaproszeń w twoim menu konta. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że osoby, których dane osobowe podałeś, są tego świadome i zrozumiały oraz zaakceptowały sposób, w jaki wykorzystujemy ich dane. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

  Masz prawo do określonej ilości kredytów nagrody (w żadnym wypadku niepodlegających zwrotowi ani wymianie na pieniądze), jeśli nowy Członek, tj. osoba, która nigdy nie zarejestrowała się na żadnej ze stron internetowych obsługiwanych przez Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl, przybywa do www.campornochat.com z twojego linku z zaproszeniem, rejestruje się jako Członek i dokonuje pierwszego udanego zakupu na www.campornochat.com. Jednocześnie otrzyma on określoną ilość kredytów nagrody.

  Należy pamiętać, że każda próba nadużycia systemu zaproszeń spowoduje zawieszenie lub zamknięcie konta. Jakikolwiek spam jest zabroniony, dlatego prosimy zaprosić tylko swoich znajomych specjalnym linkiem do www.campornochat.com i uważnie przeczytać Klauzulę 11 o spamowaniu. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmian lub zakończenia programu w dowolnym momencie bez uprzedniego o tym informowania.
 36. Pamiętaj, że niektóre transakcje są przetwarzane przez American Payments United, Inc., spółkę zarejestrowaną w Sekretariacie Stanu Delaware pod numerem 7668152 pod adresem 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.
 37. Darmowe Minuty na Privie. Zarządca Strony może od czasu do czasu przedstawić oferty promocyjne, w których otrzymasz darmowe sekundy lub minuty na Prywatnym Czacie z Model(-k)ami. W każdej z ofert mogą obowiązywać dodatkowe zasady.

Klauzula: www.campornochat.com - Deklaracje Subskrybenta i/lub Gościa

 1. Jestem w pełni świadomy, że www.campornochat.com przekazuje treści o charakterze rozrywki dla dorosłych swoim Gościom/Subskrybentom.
 2. Jestem w pełni świadomy/a, że dostęp do zawartości dla dorosłych jest dostępna tylko dla widzów powyżej 18 rok życia lub powyżej 21 w niektórych regionach.
 3. Wyraźnie deklaruję, że na dzień dzisiejszy osiągnąłem/am odpowiedni wiek do oglądania treści dla dorosłych w rozumieniu moich lokalnych regulacji.Oświadczam, że mam pełną zdolność prawną i sprawność umysłową do swobodnego podpisania się pod niniejszą umową oraz do korzystania / przeglądania powiązanych usług bez żadnych ograniczeń. Oświadczam, że nie będę korzystać z niniejszych usług, jeśli moje zdolności z jakiegokolwiek powodu ulegną zmianie.
 4. Obecnie mieszkam w kraju, który zgodnie z prawdą podałem(-łam) w formularzu rejestracji na www.campornochat.com. Zobowiązuję się do niezwłocznego - w ciągu 24 godzin - poinformowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania, wysyłając e-mail na adres help@jwsbill.com. Przyjmuję także do wiadomości, że Zarządca Strony ma obowiązek rozliczania podatków w oparciu o moje, Członka, miejsce zamieszkania.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe wskazane obowiązki będą określane jako wypełnione w momencie, w którym www.campornochat.com wyda potwierdzenie, że wymienione zmiany zostały otrzymane.
 6. Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformanie www.campornochat.com o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.
 7. Potwierdzam również, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności kryminalnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.
 8. Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.
 9. Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, hrabstwa, stanu czy kraju.
 10. Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na www.campornochat.com, włączając w to, bez ograniczania do, przekazy z kamery na żywo, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.
 11. Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że www.campornochat.com w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.
 12. Rozumiem, że www.campornochat.com ani powiązane z nią strony nie mogą być pociagnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.
 13. Rozumiem również, że www.campornochat.com ani żadna, powiązana z nią firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikłe z kontaktu z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP).
 14. Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani www.campornochat.com ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw subskrybenta, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.
 15. Zgadzam się i potwierdzam, że prawo do własności intelektualnej (w tym m.in. prawo do użycia, dostosowywania, tłumaczenia itp.) wszelkich treści (np. czatu, wiadomości, zdjęć, filmów itp.) utworzonych, opublikowanych lub w taki czy inny sposób udostępnionych mi w www.campornochat.com należy do www.campornochat.com.
 16. Niniejszym oświadczam, że nie używam usług www.campornochat.com do promowania jakichkolwiek treści i/lub produktów należących do konkurentów Właściciela Strony. Każda próba użycia na www.campornochat.com nazw firmowych oficjalnych stron konkurencji i/lub znaków towarowych i/lub wszelkich innych odniesień do konkurentów www.campornochat.com, także zawierających literówki, będzie uważana za nieuczciwą praktykę handlową i marketingową i będzie ścigana w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. Przyjmuję zatem do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie tej klauzuli może spowodować natychmiastowe usunięcie mojego konta.
 17. Upoważniam www.campornochat.com do monitorowania i rejestrowania moich działań online na stronie internetowej dotyczących wiadomości na prywatnych czatach, obejmujących moje pytania o usługi www.campornochat.com, e-maile, oddane głosy, tipy i/lub niespodzianki itp. wysyłane/przekazywane Dorosłym Dostawcom Usług.
 18. Przyznaję i potwierdzam, że jakiekolwiek zarejestrowane materiały lub jakikolwiek oryginalny wytwór powstały podczas trwania tej umowy lub podczas użytkowania usług www.campornochat.com (i wszystkie prawa z nim powiązane, włączając w to nieograniczone prawo autorskie) jest wyłączną własnością www.campornochat.com.
 19. Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję brak jakichkolwiek wątpliwości, że www.campornochat.com nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.
 20. Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.

Klauzula: www.campornochat.com - Obowiązki Subskrybenta i/lub Gościa

 1. Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów www.campornochat.com bez wcześniejszej pisemnej zgody www.campornochat.com.
 2. Ponoszę pełną odpowiedzalność za jakiekolwiek ujawnianie informacji poufnej oraz jestem odpowiedzialny za wszelkie następstwa prawne, które mogą powstać na skutek oglądania, czytania bądź też pobierania materiału i obrazu zawartych na tej witrynie.
 3. Nigdy nie udostępnię młodocianym zawartości strony i wezmę odpowiedzialność za każdy tym udostępnienia lub dostępu nieletnich do strony, na przykład, w postaci umieszczenia strony na liście swoich ulubionych stron. Biorę pełną odpowiedzialność za przypadek, w którym nieletni wejdzie na www.campornochat.com przez moje konto lub używając mojej karty kredytowej.
 4. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.
 5. Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort i/lub prostytucji.
 6. Z racji, że jest to zabronione, zobowiązuję się nie organizować spotkań z żadnym z Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP); obiecuję nie wymieniać się numerami telefonu ani z Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP), ani z innymi subskrybentami; obiecuję nie próbować szukać fizycznego kontaktu z Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) ani subskrybentami w żaden inny sposób. Jeśli jednak się tak stanie, deklaruję, że www.campornochat.com nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszego zobowiązania, jeśli próbowałbym doprowadzić do fizycznego kontaktu z Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) / Subskrybentem. Jestem świadomy, że jeśli zostanie mi udowodniona próba nawiązania kontaktu albo spotkanie z Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP), mogę zostać zablokowany na stronie, a moje konto zostać zamknięte bez prawa do odszkodowania.
 7. Zobowiązuję się nie używać nieprzyzwoitych słów, nie zastraszać ani się nie kłócić, nie naruszać praw odwiedzających, Dostawca Usług dla Dorosłych, wspierających www.campornochat.com ani zarządzających stroną. Przytoczone zachowanie jest zabronione.
 8. Zawartość wysłanych bądź przekazywanych treści oraz wybór nazwy użytkownika nie mogą być obraźliwe, jak również nie mogą sugerować pedofilii, adolescencji, bestialstwa oraz zoofilii czy też nawiązywać do eliminacji i konsumpcji produktów przemiany materii.Ponadto nazwa użytkownika wybrana podczas rejestracji na stronie nigdy nie powinna zawierać żadnych danych osobowych użytkownika (np. prawdziwe imię i nazwisko) ani informacji, które mogą pozwolić innej osobie na połączenie jej z rzeczywistą tożsamością (na przykład nazwy użytkownika z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.). Jeśli zdecydujesz się wybrać nazwę, która może doprowadzić do twojej identyfikacji, pamiętaj, że ponosisz za to pełną odpowiedzialność i że nie możemy być odpowiedzialni, jeśli którykolwiek użytkownik naszej witryny ustali twoją tożsamość).
 9. Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakeceptowania według standarów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.
 10. Zobowiązuję się natychmiast poinformować www.campornochat.com o zachowaniu Dostawca Usług dla Dorosłych łamiącym prawo oraz o nielegalnym użyciu znaków towarowych, marek i/lub muzyki.

Rozdział: www.campornochat.com - Tipy, Niespodzianki, Jasmin Gift i Koszyk Drobiazgów

 1. W ramach usług rozrywkowych online na Stronie Członkowie mogą wysyłać Modelce(-owi) kredyty lub odzież (Niespodzianka, Tip i Jasmin Gift). Możliwość wysłania Jasmin Gift nie dotyczy wszystkich Modelek(-li), a Członkowie nie mogą wysłać prezentu, który Model(-ka) już otrzymał(-a). Uczestnik może wybrać Gift, natomiast jego kolor i rozmiar wybiera Model(-ka). Dostawę organizuje Zarządca Strony. Cena w kredytach za wysłanie Jasmin Gift obejmuje wszystkie podatki i koszt wysyłki.
 2. W przeciwieństwie do Niespodzianki lub Tipa Jasmin Gift musi zostać zaakceptowany przez Modelkę(-la). Jeśli Model(-ka) go odrzuci lub nie przyjmie w ciągu siedmiu (7) dni, Członek, który go wysłał, otrzyma zwrot środków. W innym wypadku usługi Niespodzianka, Tip i Jasmin Gift nie podlegają zwrotowi / rekompensacie. Obowiązują zasady rezygnacji / anulowania zgodnie z Rozdziałem 4.3.
 3. Koszyk Drobiazgów: Członkowie mogą uczestniczyć w zbiórce kredytów ("Zbiórka") na profilu niektórych Modelek ("Uczestnicy(-czki)"), w celu osiągnięcia określonej liczby kredytów w Koszyku ("Cel") w ciągu sześciu miesięcy ("Czas zbiórki"). Wysokość Celu jest dostępna na profilu każdej(-ego) Uczestniczki(-ka). Gdy cel Zbiórki zostanie osiągnięty, do Uczestniczki(-ka) zostanie wysłany koszyk Jasmin Gifts (których rzeczywista wartość jest równa wysokości Celu).
  1. Jeśli Cel nie zostanie osiągnięty w Czasie zbiórki, Uczestnik(-czka) otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do wpłaconej kwoty kredytów, co zostało uzgodnione oddzielnie pomiędzy Zarządcą Strony i Uczestniczką(-kiem).
  2. Jeśli kredyty wpłacone na Zbiórkę przekroczą wyznaczony Cel, oprócz koszyka Jasmin Gifts Uczestnik(-czka) otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości sumy kredytów wraz z nadwyżką wpłaconych na Zbiórkę, co zostało uzgodnione oddzielnie pomiędzy Zarządcą Strony i Uczestniczką(-kiem).

Klauzula: www.campornochat.com - Odwołanie Subskrybcji

 1. Subskrybenci mają możliwość wypisania się z usług www.campornochat.com w dowolnym czasie.
 2. Jeśli chcesz anulować subskrypcję i zamknąć konto, wybierz "Wymaż moje dane" w "Prywatności" swojego konta. Po potwierdzeniu tej decyzji Twój status subskrybenta zmieni się na "skasowany", a my usuniemy Twoje dane osobowe przechowywane w naszym systemie, z wyjątkiem danych wymaganych przez obowiązujące prawo, nasz prawnie uzasadniony interes lub inne dopuszczalne cele wyjaśnione w naszej Polityce prywatności.
 3. www.campornochat.com rezerwuje prawo do zawieszenia lub usunięcia każdej subskrypcji w przypadku złamania jakiejkolwiek zasady tej Umowy lub w przypadku bezprawnego zachowania, oraz do powiadomienia odpowiednich służb, włączając w to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Klauzula: www.campornochat.com - Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 1. Gdy poruszasz się po witrynie, gdy decydujesz się zarejestrować jako Członek i/lub korzystać z funkcji strony, dzielisz się z nami osobistymi informacjami o sobie, i/lub my je pozyskujemy. Przeczytaj uważnie naszą Politykę Prywatności, która wyjaśnia, jak zbieramy, wykorzystujemy i dzielimy się twoimi danymi osobowymi, oraz podaje możliwości, które posiadasz odnośnie ich wykorzystania.
 2. Jako Członek, nie udostępniałem i nie będę udostępniał żadnych fałszywych informacji i/lub dokumentów www.campornochat.com. Dlatego przyjmuję do wiadomości, że www.campornochat.com ma prawo natychmiastowo i jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.
 3. System www.campornochat.com spełnia standardy bezpieczeństwa PCI DSS, jako standardy ustanowione przez najwyższe wymagania VISA/MasterCard.
 4. Dostęp pracowników www.campornochat.com do danych osobowych subskrybentów www.campornochat.com jest ograniczony i są zobowiązani do zachowania poufności. Pracownicy www.campornochat.com mogą podlegać środkom dyscyplinarnym w tym wygaszeniu ich umów, a w poważnych przypadkach nawet postępowaniu karnemu, jeżeli dotrzymają tych warunków.

Klauzula: www.campornochat.com - Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 1. www.campornochat.com zaleca swoim subskrybentom włączenie "Ciasteczek" w ich przeglądarkach aby zapewnić pełną funkcjonalność.
 2. Zespół Pomocy www.campornochat.com monitoruje wszystkie kamery dostępne na stronie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. Ze względu na jego precyzyjne, unikalne wzornictwo, na stronie internetowej nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
 4. www.campornochat.com is a Scam-Free Zone.

Klauzula: www.campornochat.com - Spam

 1. www.campornochat.com nie wysyła wiadomości typu spam, ani nie będzie tolerować spamu dystansując się od każdej akcji powiązanej ze spamowaniem.
 2. Poniższe wiadomości uznawane są za spam:
  1. Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysływanych do lub przez system komputerowy www.campornochat.com w sposób, który wprowadza w błąd subskrybentów www.campornochat.com
  2. Wysyłanie maili z serwerów stron trzecich bez zgody strony trzeciej.
  3. Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom www.campornochat.com.
  4. Używanie lub próba użycia systemu www.campornochat.com do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.
  5. Wgrywanie, wysyłanie, umieszczanie lub transmitowanie tej samej wiadomości, linka lub postu wiele razy.
  6. Przeszkadzanie w normalnym toku rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie, używając tylko wielkich liter lub w inny sposób działanie które negatywnie wpływa na możliwość innych użytkowników angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym.
 3. Spamowanie przez system www.campornochat.com lub przeszkadzanie subskrybentom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.
 4. www.campornochat.com robi wszystko co w jej mocy by ochronić subskrybentów przez efektami spamu.
 5. W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat www.campornochat.com.
 6. Niezależnie od powyższego, www.campornochat.com za pozwoleniem subskrybentów, w ramach obecnej umowy, może wysyłać e-maile promocyjne o własnej witrynie i witrynach partnerskich, przy czym każdy taki e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 7. Zarejestrowani subskrybenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery w powiązaniu z www.campornochat.com. Wiadomości wysyłane do subskrybentów dotyczą albo transakcji albo wiadomości powiązanych z relacjami. Zapisanie i wypisanie z newsletterów zajmuje jedno kliknięcie. Wszystkie wiadomości promocyjne wysyłane są tylko do Subskrybentów, którzy wyrazili na to zgodę.
 8. Kiedy subskrybent chce zgłosić spam zalecamy użycie funkcji "Wiadomość do Pomocy" w "Moim Koncie" lub przesłanie wiadomości na adres support@livecamhelp.com. Zespół Pomocy www.campornochat.com prześledzi każdy raport tak szybko jak to możliwe.

Klauzula: www.campornochat.com - Kontakty

 1. Kontakt do Centrum Obsługi Klienta
  1. Czat Wsparcia Online
  2. Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Wysłanie listu do właściwego Zarządcy Strony:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgWielkie Księstwo Luksemburga
    lub 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgWielkie Księstwo Luksemburga

Klauzula: www.campornochat.com - Pozostałe

 1. Niniejsza Umowa określa pełne i całkowite zrozumienie między Gośćmi/Abonentami a www.campornochat.com w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 2. Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 3. Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 4. Wygranie sprawy zgodnie z zamieszczonymi tutaj warunkami daje prawo do odzyskania opłat za usługi prawników.
 5. Jeżeli www.campornochat.com zmieni zasady tej Umowy, www.campornochat.com opublikuje zaktualizowane zasady i warunki na stronie i/lub opublikuje notatkę o zmianie i/lub powiadomi subskrybentów za pomocą maila, zanim zmiany wejdą w życie.
 6. Jeżeli jakaś zmiana jest nie do zaakceptowania dla ciebie, powinieneś rozważyć dalsze używanie strony www.campornochat.com i jej usług i usunięcie subskrypcji (jeżeli ją posiadasz). Jeżeli nie zdecydujesz się przerwać użytkowania usług www.campornochat.com będzie to traktowane jako akceptacja zmian.
 7. Nie masz prawa do przeniesienia lub cesji swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w tym nazwy użytkownika i hasła) na inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Strony. Zarządca Strony może przenosić lub cedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych ograniczeń.
 8. Jedynie angielska wersja może być traktowana jako pełnoprawne oświadczenia, zasady i deklaracje dokonane przez www.campornochat.com, włączając w to obecne Umowy. www.campornochat.com nie przyjmie żadnych prawnych żądań lub skarg wynikłych ze złego zrozumienia lub błędów w tłumaczeniach. Nie masz prawa do przeniesienia lub cesji swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w tym nazwy użytkownika i hasła) na inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Strony. Zarządca Strony może przenosić lub cedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych ograniczeń.
 9. Ta Umowa oraz powstałe na jej podstawie relacje pomiędzy www.campornochat.com a Gośćmi/Subskrybentami będą regulowane przez prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 10. Wszelkie spory między www.campornochat.com a Gośćmi/Abonentami będą rozstrzygane polubownie, a tylko wtedy, gdy to rozwiązanie nie będzie efektywne, jurysdykcją właściwą dla sporów wynikających z niniejszej Umowy będą sądy miasta Luksemburg.
 11. Numer amerykańskiego patentu wg ustawy 35 U.S.C. § 287(a). Streaming na stronie www.campornochat.com może być objęte m.in. jednym lub większą liczbą amerykańskich patentów nr 6766376; 7716358; 8595372; 7490053 oraz 10567453 w zależności od roszczeń właścicieli patentów.

Clause: www.campornochat.com - Digital Services Act

 1. Usuwanie zawartości
  1. The Website Operator has implemented measures to counter the presence of illegal and unauthorized content on the Website. We provide Users with an effective mechanism to report illegal content, service or goods and actively cooperate with designated ‘trusted flaggers’ to ensure prompt identification and removal of such content in compliance with the European Regulation 2022/2065, also known as the Digital Services Act (“DSA”).
  2. Illegal and unauthorized content includes but is not limited to child sexual exploitation and abuse material; terrorist content; hate speech; gambling activities; content generated based on the likeness of another person; unauthorized use of intellectual property and image rights; online fraud and crime, etc.
  • For more information regarding illegal content removal please [click here] and for copy infringement please [click here]
  • For national judicial or administrative orders authorities order notice [click here]
  • For trusted flaggers reports [click here]
 • Content Moderation
  1. The Website Operator employs content moderation measures to ensure compliance with its policies and standards, including support staff and technologic tools facilitating the discovery and removal of unauthorized content. Content uploaded, posted, or shared by Users may be subject to review and removal if found to be in violation of these policies and/or this Agreement.
  2. Users acknowledge that the Website Operator may use automated tools and manual review processes to monitor and moderate content. However, the Website Operator does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of its moderation efforts.
 • Measure and protection against misuse
  1. The Website Operator is committed to provide legitimate content and addressing every single complaint with sincerity and care taking into account all factual circumstances of each case.
  2. In the event of any system misuse, the Website Operator will take decisive action to mitigate such occurrences.
  3. Upon the discovery of any misuse report from Users and Models, the Website Operator will promptly issue notification letters when legally required. The Website Operator reserves the right to issue sanctions (including partial or complete suspension or deletion of the account) to Users not complying with this Agreement or the applicable law or if notices/complaints sent are manifestly unfounded, without prejudice of a first warning when legally required.
  4. Misuse includes, but is not limited to, the following behaviors:
   1. Submitting manifestly unfounded notices or complaints about illegal or improper content, especially when done repeatedly over a specific period;
   2. Generating a significant volume of reports that contain insufficient or invalid information, in comparison to the total reports made within a designated timeframe;
   3. Submitting, sharing or endorsing in any way illegal content;
   4. Engaging in or promoting harassment, hate speech, bullying, or any form of abusive behavior in interactive areas of the Website;
   5. Deliberately bypassing geographic or other restrictions to access or distribute content not intended for a user's region.
  5. Our decision to issue sanctions will consider each case individually, assessing the extent, gravity, and intention behind the misuse, based on the total and relative frequencies of such activities and their consequences.
  • For example (without prejudice of a specific and case-by-case analysis):
   • Users engaging in illegal requests or sharing unauthorized content through the chat/video feature or using the chat/video feature to harass, bully, or send inappropriate messages to others may receive an initial warning will be issued for firsttime violations. Continued misuse will result in suspensions (that could range from one (1) day for minor infractions to a hundred and eighty (180) days for severe or repeated violations). In extreme cases, such as repeated sharing of illegal content or severe non-compliance with our rules, the User's account may face permanent deletion.
  • For each case, we will notably consider:
   • The nature and content of the messages or interactions, particularly focusing on their legality and adherence to our rules.
   • The frequency and context of the reported behavior, distinguishing between isolated incidents and systematic abuse.
   • The impact of the behavior on recipients and other Users, including potential harm or distress caused.
 • The Website Operator reserves the right to take appropriate actions in response to misuse report and ensuring a safe and respectful environment for all users. We will take necessary measures to address instances of misuse in accordance with this Agreement.
 • Recommender system transparency
  1. The Website Operator is committed to delivering the highest level of service to its Users to ensure a great experience. Therefore, all recommendations provided to Users are carefully selected based on key criteria, including but not limited to user preferences, historical interactions, and content relevance.
 • Skontaktuj się z nami
  1. To ensure direct and rapid communication with us in a user-friendly manner, you can send an email to our single point of contact for all recipients of our service at: legal.dsa@jwsbill.com. You can contact us by using English and/or French.